جهت ارسال مقاله و حضور در  همایش، در

  سامانه کاربران ثبت نام نمایید.


آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات                 98/6/31

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات                    98/8/30

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
راهنمای نگارش مقالات

مقاله هایی پذیرفته می شوند که ذیل یک از محورهای همایش باشند.
حداکثر حجم مقالات 8000 کلمه و در محیط Word تایپ شده باشد؛
 فایل مقالات از طریق وب سایت همایش ارسال شود؛