جهت ارسال مقاله و حضور در  همایش، در

  سامانه کاربران ثبت نام نمایید.


آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات                 98/6/31

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات                    98/8/30

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی
دبیر علمی همایش
دکتر هادی وکیلی
دبیر اجرایی همایش
دکتر احمد شاکرنژاد
اعضای کمیته علمی
کمیته تخصصی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد اکبریان
دکتر علیرضا اسعدی
دکتر احمد شاکرنژاد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی مبینی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عالمزاده نوری
کارگروه علمی
دکتر بهزاد حمیدیه
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد رودگر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا
دکتر ابراهیم علیپور
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد غفاری
دکتر هادی وکیلی