اخبار

1399/06/17
برای اطلاع از سین برنامه و پنل های همایش به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 

 

اولین همایش ملی «معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها»

18-19-20 شهریورماه 1399

شرح برنامه

مکان

تاریخ

ساعت