اخبار

1399/05/20
سلسله پیش‌نشست‌های علمی همایش معنویت‌های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها؛ به کوشش پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ از روز دوشنبه 27 الی30 شهریورماه 1399


سلسله پیش‌نشست‌های علمی همایش معنویت‌های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقدها؛ به کوشش پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ از روز دوشنبه 27 الی30 شهریورماه 1399

سخنرانان این نشست و موضوعات مورد سخن عبارتند از:

  •    دکتر هادی وکیلی؛ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر علمی همایش

عنوان نشست: جنبش های معنوی و کووید 19

 زمان ارائه:زمان : دوشنبه 1399/5/27 ساعت ۱۱ الی ۱۳

  • دکتر بهزاد حمیدیه؛ استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

عنوان نشست: چالش مقایسه پذیری  معنویت های نوپديد ومعنویت اسلامی

زمان ارائه: سه شنبه 1399  /5/28   ساعت 15 الی 17

  • دکتر وحید سهرابی فر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

عنوان نشست: جریان شناسی تحلیلی معنویت پژوهی در ایران