ارسال چکیده

صفحه اصلی > ارسال چکیده

به علت اتمام فرصت چکیده، امکان ارسال چکیده وجود ندارد. لذا چکیده خود را به ایمیل همایش«soul2@isca.ac.ir» ارسال کنید.