اخبار

پوسترِ روسیِ «همایش بین‌المللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» که با همکاری «بنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا» در شهر مسکو تهیه شده است. ...

ادامه مطلب

جلسه شورای علمی همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسلام ومسیحیت، با حضور دکتر سوری و دکتر ناصری و دبیر اجرایی همایش حجت الاسلام بابامیر در روز شنبه مورخ 23/4/1397 در محل پژوهشکده فلسفه و کلام ،برگزار شد. در این جلسه درباه پیش همایش ها ، مصاحبه با اساتید بنام و تعیین داوران ،بحث و گفت گو شد. ...

ادامه مطلب

جغرافیای بحث جاودانگی نفس جناب آقای دکتر رضا اکبری وقتی درباره جاودانگی صحبت می‌شود یکی از مباحث، مسئله تناسخ است که در ادیان شرقی بیشتر مطرح است که من اشاره‌ای اجمالی به آن خواهم داشت و تلقی‌های نادرستی که در این زمینه معمولا وجود دارد و اشتباهاتی‌که در بسیاری از موارد در ارائه این بحث (تناسخ) مرتکب می‌شویم را بیان خواهم کرد؛ با این حال محور مباحث بنده درباره رویکردی است که ادیان ابراهیمی (با محوریت اسلام و مسیحیت) به مسئله جاودانگی دارند. و خواهم گفت که چه مباحثی را باید در این راستا رسد کنیم. ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

آدرس دبیرخانه: قم شهرک پردیسان ، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، طبقه دوم، پژوهشکده فلسفه وکلام اسلامی

جزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

آخرین تاریخ دریافت چکیده: 1تیر ماه 1399
آخرین تاریخ دریافت مقاله: 25 مرداد1399
تاریخ برگزاری همایش: 1399