ارتباط با ما

آدرس:
ا قم-خیابان شهدا(صفائیه)نبش کوچه 17-ستاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 

  
تلفن:   ۰۲۵-۳۷۱۱۶۰
    37454504