دویست سال خشونت ، خرافه و خیانت
two hundred years of violence , superstition and betrayal

:: خیانت


 1. بررسي ارتباطات و تعاملات خيانت آميز بهائيت با رژيم پهلوي
 2.  بررسي ارتباطات و تعاملات خيانت آميز بهائيت با صهيونيسم
 3. بررسي ارتباطات و تعاملات خيانت آميز بهائيت با استعمار
 4. نقش پيام هاي بيت العدل در ايجاد رفتارهاي خيانت آميز بهائيان
 5. پيامد خيانت در پيام هاي بيت العدل
 6. نقش بهائيان در كودتا 28 مرداد
 7. نقش علماء در روشنگري خيانت بهائيت
 8. نقد شبهه بهائي ستيزي )خيانت به افكار عمومي(
 9. خيانت بهائيت در تحريف تاريخ
 10. خيانت به وطن تناقض در كلام و عمل رهبران بهائي!
 11. خيانت بهائيت از ديدگاه مستبصرين
 12. باز خواني تحليل نقش آيت الله بروجردي در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذ بهائيان در حكومت
 13. باز خواني تحليل نقش امام خميني قدس سره در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذ بهائيان در حكومت
 14. باز خواني تحليل نقش علماء شيعه در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذ بهائيان در حكومت
 15.  خيانت بهائيت در پس افشاي اسناد ساواک
 16.  بهائيت و سياست و مناسبات آن با دول خارجي
 17. تاراج ميراث فرهنگي توسط بهائيت
 18. بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )حسينعلي بهاء(
 19. بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )عبدالبهاء(
 20.  بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )شوقي افندي(
 21. بررسي خيانتهاي رهبران بهائي )بيت العدل(
 22. حسينعلي نوري نقطه اشتراک استعمار روس و انگليس
 23.  بازشناسي روابط ميرزا حسينعلي نوري و ميرزا آقاخان نوري
 24.  چهره هاي خائن بهائي و تحولات تاريخ معاصرايران
 25. بازخواني خيانت سران بهائيت در الواح وصاياي عبدالبهاء
 26. نقش بهائيت در شكست نهضت هاي اجتماعي ايراننمایه ISC

نمایه ISC
------------------------------------------
 
همایش بین المللی 200 سال خیانت و خشونت و خرافه

برگزارکننده همايش:
 دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۹/08/08-۱۳۹۹/08/07
کد اختصاصی همايش: 00000000-0000000000

فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)