دویست سال خشونت ، خرافه و خیانت
two hundred years of violence , superstition and betrayal

:: خشونت


 1. خشونت هاي ديني و مذهبي از منظر قرآن
 2. خشونت باور باب و بابيه
 3. بررسي ابعاد نفرت و نابردباري عقيدتي در بهائيت
 4. بررسي موضوع طرد روحاني و خشونت عقيدتي بهائيت
 5. بهائيت، آيين صلح يا خشونت؟
 6. نگاهي به برخورد تشكيلات بهائيت با مخالفان و منتقدان خود
 7. بررسي نقش بهائيت در كشف حجاب رضاخاني و خشونت عليه عقيده
 8. قربانيان خشونت هاي عملي و عقيدتي بهائيان
 9. اسناد خشونت و جنايات بهائيان
 10. خشونت در آثار بهائيت)چيستي و چگونگي، معيار و مصاديق(
 11. موضع و عملكرد بهائيت نسبت به پيش برد جهان عاري از خشونت
 12.  گونه شناسي خشونت در بهائيت
 13. تحليل ادعاي آزادي عقيده در بهائيت
 14. جهت گيري بهائيت در مواجهه با خشونت مدام رژيم صهيونيستي
 15.  تأثير آموزه هاي بهائيت بر توليد و گسترش خشونت
 16. تناقض انديشه بابيت جنگ طلب و بهائيت مدعي صلح
 17. تناقضات گفتاري و كرداري بهائيت در صلح
 18.  خشونت در قول و فعل و تقرير رهبران بهائي
 19. رابطه بين تمايل به خشونت و قبول مشاغل نظامي در بهائيتنمایه ISC

نمایه ISC
------------------------------------------
 
همایش بین المللی 200 سال خیانت و خشونت و خرافه

برگزارکننده همايش:
 دانشگاه شیراز
زمان برگزاری همايش: ۱۳۹۹/08/08-۱۳۹۹/08/07
کد اختصاصی همايش: 00000000-0000000000

فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)